برندینگ

بدون امتیاز 0 رای
3,740,000 تومان

در دوره برندینگ چه مواردی آموزش داده می شود؟ در دوره تخصصی برندینگ، مهم ترین پارامتر ساختن یک برند یعنی…

3,740,000 تومان

دوره جامع برندینگ

بدون امتیاز 0 رای
2,970,000 تومان

در دوره جامع برندینگ چه مواردی آموزش داده می شود؟ در دوره جامع برندینگ، 3 دوره ارزشمند بازاریابی و برندینگ…

2,970,000 تومان