دوره تخصصی زبان بدن و چهره شناسی

7 ساعت آموزش تخصصی زبان بدن و چهره شناسی
نحوه مشاهده ویدیو: پخش آنلاین از طریق وبسایت
نحوه دریافت وویس: از طریق کانال خصوصی در تلگرام

دوره 100 (صد تکنیک فروش)

4 ساعت آموزش فروش و متقاعد سازی در قالب 100 تکنیک فروش
نحوه مشاهده ویدیو: پخش آنلاین از طریق وبسایت
نحوه دریافت وویس: از طریق کانال خصوصی در تلگرام

دوره تدوین برنامه بازاریابی و برندینگ

10 ساعت آموزش تخصصی بازاریابی و برندینگ
نحوه مشاهده ویدیو: پخش آنلاین از طریق وبسایت
نحوه دریافت وویس: از طریق کانال خصوصی در تلگرام

دوره اینستاگرام مارکتینگ

3 ساعت آموزش تخصصی تولید محتوا و کسب درآمد از اینستاگرام
نحوه مشاهده ویدیو: پخش آنلاین از طریق وبسایت
نحوه دریافت وویس: از طریق کانال خصوصی در تلگرام