در BODY LOCKS قفل های بدن را باز می‌کنیم

(شخصیت شناسی + زبان بدن)

نحوه عضویت دائمی در صفحه اینستاگرام BODY LOCKS:

1. واریز مبلغ 2.740.000 تومان به شماره کارت: 6219861047137780
2. ارسال عکس فیش واریزی از طریق دایرکت به اینستاگرام @bodylocks
3. فالو کردن صفحه اینستاگرام @bodylocks

4. پذیرش درخواست شما