در BODY LOCKS قفل های بدن را باز می‌کنیم

(شخصیت شناسی + زبان بدن)

نحوه عضویت در صفحه اینستاگرام BODY LOCKS:

1. واریز مبلغ 640.000 تومان به شماره کارت: 6219861047137780
2. ارسال عکس فیش واریزی از طریق دایرکت به اینستاگرام @bodylocks
3. فالو کردن صفحه اینستاگرام @bodylocks

4. پذیرش درخواست شما