یک ساعت از دوره زبان بدن و چهره شناسی امیر سیداحمدپور را مشاهده کنید.

قسمت اوّل – زبان بدن افراد سیگاری

قسمت دوم – زبان بدن تهدید؛ تفاوت تهدید واقعی با بلوف چیست؟

قسمت سوم – تکنیک Cadence یا تقطیع کلمات در فن بیان و سخنرانی

قسمت چهارم – زبان بدن پا ها؛ چرا به پا میگن قلب دوم؟

قسمت پنجم – رعایت فاصله ها و حریم شخصی در زبان بدن

قسمت ششم – زبان بدن ترس؛ فریز – فایت – فلایت

قسمت هفتم – تماس چشمی در زبان بدن؛ Eye Contact

قسمت هشتم – زبان بدن در روابط عاطفی

نحوه تهیه دوره زبان بدن و چهره شناسی:

1. واریز مبلغ 3.570.000 تومان به شماره کارت: 6219861047137780
2. ارسال عکس فیش واریزی به تلگرام و یا واتس‌اپ به شماره: 09128160239
3. دریافت نام کاربری و کلمه عبور وبسایت از طریق تلگرام یا واتس‌اپ