این دوره کاملاً VIP است و به صورت [خصوصی] برگزار می‌شود.

(دعوتنامه حضور در این دوره، پس از تکمیل ثبت نام برای شما ارسال می‌شود)

سرفصل های دوره حضوری زبان بدن و چهره شناسی:

1. آشنایی با ساختار مغز و پاسخ به واکنش های هیجانی در لحظه

تمرین های مربوط به کنترل هوش هیجانی

کنترل خشم

کنترل استرس هنگام سخنرانی

رفتار شناسی