تدوین برنامه بازاریابی

بدون امتیاز 0 رای
4,790,000 تومان

دوره تدوین برنامه بازاریابی و برندینگ – ویدیو 10 ساعته آموزشی دوره جامع بازاریابی و تدوین مارکتینگ پلن با دسترسی…

4,790,000 تومان

دوره بازاریابی – آموزش تدوین مارکتینگ پلن و برندینگ

بدون امتیاز 0 رای
4,790,000 تومان

دوره بازاریابی و برندینگ – تدوین برنامه بازاریابی سرفصل دوره بازاریابی و برندینگ – 10 ساعت ویدیو آموزشی اصول و…

4,790,000 تومان

دوره بازاریابی و برندینگ

بدون امتیاز 0 رای
4,790,000 تومان

دوره بازاریابی و برندینگ – ویدیو 10 ساعته آموزشی دوره جامع بازاریابی و تدوین مارکتینگ پلن با دسترسی 24 ساعته…

4,790,000 تومان